ORGANIKS

Proimmun stavlja na raspolaganje sav potrebni materijal za uzimanje uzoraka. Nakon što u privatnosti vlastitog doma obavite uzimanje uzoraka, uzorke donosite nama, te ih mi šaljemo posebnom avionskom dostavom u najkraćem mogućem roku u Njemačku. Preuzimanje uzoraka i transport obavljaju se isključivo utorkom i srijedom od 8.00 - 11.00 sati, na adresi Haulikova 1, 10000 Zagreb.

Iz udaljenih dijelova Hrvatske postoji mogućnosti slanja isključivo uzorka stolice HP-ekspresom na našu adresu s napomenom "dostava do 10.00 sati". Potrebno je dan ranije uzorak predati do 17.00 sati u poštanskom uredu..

Analiza organskih kiselina (eng. Organic Acids Test; OAT) omogućuje točnu procjenu intestinalnog kvasca i bakterija. Abnormalno visoke razina ovih mikroorganizama mogu pogoršati poremećaje ponašanja, hiperaktivnost, poremećaje kretanja, umor i imunološku funkciju.

Mnoge osobe, koje boluju od kronične bolesti, te neuroloških poremećaja, najčešće luče abnormalne organske kiseline. Uzrok ovih visokih razina mogu biti: uporaba oralnih antibiotika, prehrana bogata šećerima, deficijencije i genetički faktori.

Ako su abnormalnosti otkrivene prilikom OAT-a, terapije mogu uključivati dodatke, poput vitamina i antioksidanta ili prilagodbe prehrane. Nakon završetaka terapije bolesnici i liječnici trebaju prijaviti značajna poboljšanja poput smanjenja iscrpljenosti, redovitog rada crijeva, povišenja energije i stupnja pozornosti, povišene koncentracije, poboljšanih verbalnih sposobnosti, smanjenja hiperaktivnosti i smanjenja boli u abdomenu. OAT se najtoplije preporuča kao početna kontrolna analiza.

OBUJAM TESTA:

Energetski metabolizam, neuro, vitamin B, detoks, disbioza