ADS / ADHS

Proimmun stavlja na raspolaganje sav potrebni materijal za uzimanje uzoraka. Nakon što u privatnosti vlastitog doma obavite uzimanje uzoraka, uzorke donosite nama, te ih mi šaljemo posebnom avionskom dostavom u najkraćem mogućem roku u Njemačku. Preuzimanje uzoraka i transport obavljaju se isključivo utorkom i srijedom od 8.00 - 11.00 sati, na adresi Haulikova 1, 10000 Zagreb.

Iz udaljenih dijelova Hrvatske postoji mogućnosti slanja isključivo uzorka stolice HP-ekspresom na našu adresu s napomenom "dostava do 10.00 sati". Potrebno je dan ranije uzorak predati do 17.00 sati u poštanskom uredu..

ADHD je kratica za Hiperaktivni poremećaj/poremećaj pažnje (skraćenica ADHD potječe od engleskog naziva Attention deficit/Hyperactivity disorder), stanja sa simptomima poput problema s koncentracijom, impulzivnost i hiperaktivnost. Simptomi se razlikuju od osobe do osobe. Ranije se ADHD nazivao ADD, ili poremećaj manjka pažnje. Ne samo djeca, već i odrasli mogu bolovati od ADHD-a, no simptomi se uvijek pojavljuju u djetinjstvu. Odrasle osobe s ADHD imaju problema s upravljanjem vremenom, organizacijom, određivanjem ciljeva, te zadržavanjem radnog mjesta. Mjerenje aminokiselina i derivata u urinu može pomoći pri evaluaciji neuroloških indikatora.

OBUJAM TESTA:
5-OH-indolokat-kiselina, homovanilin kiselina , vanilinmandelična kiselina